Ikäkeskustoiminta

Ikäkeskustoiminta

Ikäkeskustoiminta tarjoaa tietoa ja toimintaa salolaisille ikäihmisille eri toimijoiden järjestämänä. Toiminnan järjestämisessä on mukana Salossa toimivia yhdistyksiä, vapaaehtoisia, kaupungin osastoja sekä muita toimijoita, kuten esimerkiksi opiskelijoita.

Ikäkeskustoiminnan tavoitteena on kotona asuvien ikäihmisten toimintakyvyn edistäminen sekä hyvinvointiin liittyvän tiedon jakaminen. Ikäkeskustoimintaa toteutetaan kiinteissä toimipisteissä Halikossa ja Perniössä sekä Ikäinfo-
iltapäivien muodossa eri puolilla Saloa. Ikäkeskustoimintaa koordinoi Salon kaupungin vanhuspalveluiden toiminnan ohjaaja, puh. 044 772 3281.